𝐒𝐎𝐈 𝐊𝐄̀𝐎 𝐇𝐎𝐀̀𝐍𝐆 𝐋𝐎𝐍𝐆 𝐋𝐎𝐀̣𝐓 𝐓𝐑𝐀̣̂𝐍 𝐒𝐀̆́𝐏 𝐓𝐎̛́𝐈 𝐀𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚 – 𝐄𝐜𝐮𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐁𝐚́𝐧 𝐤𝐞̂…

𝐒𝐎𝐈 𝐊𝐄̀𝐎 𝐇𝐎𝐀̀𝐍𝐆 𝐋𝐎𝐍𝐆
𝐋𝐎𝐀̣𝐓 𝐓𝐑𝐀̣̂𝐍 𝐒𝐀̆́𝐏 𝐓𝐎̛́𝐈
🟢 𝐀𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚 – 𝐄𝐜𝐮𝐚𝐝𝐨𝐫 🟢
𝐁𝐚́𝐧 𝐤𝐞̂́𝐭 𝟏
𝟎𝟐:𝟎𝟎 𝟏𝟎/𝟎𝟕 𝐓𝐚̂𝐲 𝐁𝐚𝐧 𝐍𝐡𝐚 – 𝐏𝐡𝐚́𝐩
𝐁𝐚́𝐧 𝐤𝐞̂́𝐭 𝟐
𝟎𝟐:𝟎𝟎 𝟏𝟏/𝟎𝟕 𝐇𝐚̀ 𝐋𝐚𝐧 – 𝐀𝐧𝐡
𝐀𝐢 𝐬𝐞̃ 𝐥𝐚̀ đ𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐯𝐨̀𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐊𝐞̂́𝐭 𝐄𝐮𝐫𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐚𝐲
🤝 𝐐𝐔𝐀 𝐍𝐇𝐎́𝐌 𝐗𝐄𝐌 𝐊𝐄̀𝐎 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 Đ𝐈̣𝐍𝐇
☎️ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐞̣̂ 𝐓𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 : @𝐠𝐦𝐤𝐛𝐡𝐨𝐚𝐧𝐠𝐥𝐨𝐧𝐠Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

10 Comments