𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑇𝑜̂𝑖 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝐻𝑖 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦

𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦📬
𝑇𝑜̂𝑖 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝐻𝑖 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦💌

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

One Comment