M88 khuyến mãi lại tung ra chương trình độc quyền tại M Thể thao sẽ được nhận Tiền thưởng gửi tiền hàng tuần (dựa trên giao dịch gửi thành công đầu tiên sau khi chọn tham gia thành công).

Điều kiện & Điều khoản:

Chương trình khuyến mãi M88 dành cho tất cả thành viên đăng ký tiền tệ VND

TuầnThời gian khuyến mãi (GMT+8)
1Từ 00:00:00 19/07/2021 đến 23:59:59 25/07/2021
2Từ 00:00:00 26/07/2021 đến 23:59:59 01/08/2021
3Từ 00:00:00 02/08/2021 đến 23:59:59 08/08/2021
4Từ 00:00:00 09/08/2021 đến 23:59:59 15/08/2021
5Từ 00:00:00 16/08/2021 đến 23:59:59 22/08/2021
6Từ 00:00:00 23/08/2021 đến 23:59:59 29/08/2021

Thành viên tham gia tại M Thể thao sẽ được nhận Tiền thưởng gửi tiền hàng tuần (dựa trên giao dịch gửi thành công đầu tiên sau khi chọn tham gia thành công) theo bảng sau:

Cấp bậcTiền thưởng gửi tiền
(dựa trên giao dịch gửi đầu tiên)
Tiền thưởng tối đa
(VND)
Khác & Thân Thiết
50%
9,200
Vàng, Bạch Kim, Kim Cương23,000

Thành viên hợp lệ nhận thưởng là thành viên đã có tối thiểu 4 giao dịch gửi tiền thành công TỪ NGÀY ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN và tiền thưởng sẽ cập nhật dựa trên giao dịch đầu tiên. Trường hợp đối với thành viên chỉ có 4 giao dịch gửi tiền thành công trước khi đăng ký khuyến mãi thì tiền thưởng sẽ dựa trên giao dịch đầu tiên sau lần thứ 4.

Sau khi đăng nhập, thành viên nhấp ”CHỌN THAM GIA” và chọn “THAM GIA” . Thành viên đã CHỌN THAM GIA thì không thể yêu cầu hủy. Thành viên cần nhấp tham gia mỗi tuần để hợp lệ nhận khuyến mãi. M88 sẽ không tái cập nhật tiền thưởng với bất kì lý do nào từ thành viên. 

khuyến mãi M88

Tất cả cược HÒA, cược HỦY và kiểu cược HK có tỷ lệ dưới 0.5 (tương tự cho các kiểu cược khác như Malay odd dưới 0.5; Indo odd dưới -2.00; và Dec odd dưới 1.50) sẽ không tính vào chương trình này.

Tiền gửi và Tiền thưởng cần trải qua 8 vòng cược tại M Thể Thao trước khi tiến hành rút tiền.

Tiền thưởng sẽ được cập nhật ngay sau khi gửi và chuyển quỹ vào M Thể thao thành công & có thời hạn sử dụng trong vòng 5 ngày kể từ khi cập nhật.

Số vòng tái đặt cược yêu cầu cần đạt được trong vòng 7 ngày để tránh việc tiền thưởng và tiền thắng cược bị hủy.

Thành viên chỉ hợp lệ nhận tiền thưởng tại 01 sản phẩm mỗi đợt. Nếu đã nhận thưởng tại M Thể Thao sẽ không hợp lệ nhận tại Live Casino và Casino Slots.

Các quy định chung của chương trình Khuyến mãi được áp dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *