Buổi sáng ngày đầu tuần với chiếc feedback cực sịn sò. Với việc sở hữu một Body…

👉 Buổi sáng ngày đầu tuần với chiếc feedback cực sịn sò.
Với việc sở hữu một Body do Bs CKI Nguyễn Hạ kiến tạo và kết hợp tập luyện để giữ gìn vóc dáng là điều vô cùng cần thiết. Đó cũng chính là điểm quan trọng trong dự án DNC của Bs.

#bacsinguyenha #phauthuatthammy #benhvienthammy #ThamMyBodyMyLaTinhDrNguyenHa #TaoHinhBodyThamMyBacSiNguyenHa #BacSiNguyenHaDieuKhacBodyMyLatinh #BacSiNguyenHaChuyenGiaDieuKhacVocDang
#BacSiCKITaiTaoVocDangNguyenHa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GIPHY App Key not set. Please check settings